รายละเอียดหนังสือ
อาญาโหด
ผู้แต่ง : สร้อยสันติ
สำนักพิมพ์ : รีดเดอร์ พับลิชิ่ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 364.4ส17
เลขเรียกหนังสือ : 364.4ส17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2548
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 110
เลข ISBN: 9747784084
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***