รายละเอียดหนังสือ
โพลงเพื่อแผ่นดิน
ผู้แต่ง : อุกฤษ มงคลนาวิน
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหการ์ณการเกษตร
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 782.42ค14
เลขเรียกหนังสือ : 782.42ค14
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1010068ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***