รายละเอียดหนังสือ
จากสยามสู่ไทยแลนด์
ผู้แต่ง : นิจ อักษรา
สำนักพิมพ์ : ก้าวแรก
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 959.3 น312
เลขเรียกหนังสือ : 959.3 น312
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 169
เลข ISBN: 9766167446066
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***