รายละเอียดหนังสือ
เศรษฐศาสตร์พอเพียง
ผู้แต่ง : ธำรงค์ อุดมไพรจิตรกุล
สำนักพิมพ์ : พัฒนาคุณภาพวิชาการ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 303.44ธ127
เลขเรียกหนังสือ : 303.44ธ127
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2544
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 95
เลข ISBN: 9747599171
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1010084ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***