รายละเอียดหนังสือ
ตกแต่งเครื่องแก้วด้วยสีเพ้นท์
ผู้แต่ง : ธันทร วรากุถเทพ
สำนักพิมพ์ : ส่งเสริมอาชีพ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 748.2 จ115
เลขเรียกหนังสือ : 748.2 จ115
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 95
เลข ISBN: 9479208199
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***