รายละเอียดหนังสือ
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ผู้แต่ง : สกิต วงศ์สวรรค์
สำนักพิมพ์ : อักษรพิทยา
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 155.2ส14
เลขเรียกหนังสือ : 155.2ส14
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 2742645789
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***