รายละเอียดหนังสือ
พัฒนาทักษะผู้นำแบบมืออาชีพ
ผู้แต่ง : มธุรส กุลจินต์
สำนักพิมพ์ : เกียวโดเนชั่น
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658อ14
เลขเรียกหนังสือ : 658อ14
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 135
เลข ISBN: 9789747884678
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***