รายละเอียดหนังสือ
พระมหากษัตริย์ไทยสุโขทัย
ผู้แต่ง : ทัสนี พูลผล
สำนักพิมพ์ : วันซิกซ์ตี้ เอท จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 920ท118พ รวมหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ : 920ท118พ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 9786167974040
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***