รายละเอียดหนังสือ
พจนานุรมกฎหมาย
ผู้แต่ง : ถาวร โพธิ์ทอง
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 340.03ถ27
เลขเรียกหนังสือ : 340.03ถ27
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2539
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 180
เลข ISBN: 9745715336
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***