รายละเอียดหนังสือ
มาหยารัศมี
ผู้แต่ง : บุษยมาส
สำนักพิมพ์ : แสงดาว
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : นวป48
เลขเรียกหนังสือ : นวป48
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 400
เลข ISBN: 9786165080927
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***