รายละเอียดหนังสือ
เอกลักษณะของชาติ
ผู้แต่ง : ประชุม เปี่ยมสมบูรณ์
สำนักพิมพ์ : อมรินบุ็ค
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 390.09593ป47
เลขเรียกหนังสือ : 390.09593ป47
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 50
เลข ISBN: 9742725004
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 11 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1010082ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***