รายละเอียดหนังสือ
โภชนาการต้านมะเร็ง
ผู้แต่ง : ช่อทิพยวรรณ พันธุ์แก้ว
สำนักพิมพ์ : ยูโรปา เพรส บริษัท จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 641.3พ38
เลขเรียกหนังสือ : 641.3พ38
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9789747743159
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1010069ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***