รายละเอียดหนังสือ
การสกัดพืชหอมน้ำหอมระเหย
ผู้แต่ง : พัทราริณี มุนิลโฑ
สำนักพิมพ์ : พิมพ์ทอง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 597.71พ14
เลขเรียกหนังสือ : 597.71พ14
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: นนทบุรี
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 255
เลข ISBN: 9789747035193
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***