รายละเอียดหนังสือ
หมาดป็อป
ผู้แต่ง : อารียา ชุมสาย
สำนักพิมพ์ : งานนิยมสาร
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 895.914 อ27
เลขเรียกหนังสือ : 895.914 อ27
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2541
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก:
เลข ISBN: 9748631568
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***