รายละเอียดหนังสือ
นิทานพื้นบ้าน
ผู้แต่ง : เต็มสิริ บุณยสิงห์
สำนักพิมพ์ : ไทยวัฒนาพาณิชย์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 398.2ตร6
เลขเรียกหนังสือ : 398.2ตร6
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 85
เลข ISBN: 9740848915
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***