รายละเอียดหนังสือ
Modern Physics
ผู้แต่ง : Dull Clark
สำนักพิมพ์ : Previous Editions Copyright
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 530
เลขเรียกหนังสือ : 530
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: united
ปีที่พิมพ์: 1955
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***