รายละเอียดหนังสือ
ใต้เมฆที่เมฆใต้
ผู้แต่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์เซ็นเตอร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 915.104
เลขเรียกหนังสือ : 915.104
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2538
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 400
เลข ISBN: 9748363724
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1010064ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***