รายละเอียดหนังสือ
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยต่างๆ
ผู้แต่ง : อรรถ นันทจักร
สำนักพิมพ์ : หยกศึกษาและการพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 959.3022อ17
เลขเรียกหนังสือ : 959.3022อ17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: มหาสารคาม
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9786167489421
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***