รายละเอียดหนังสือ
กับข้าวเมณูยอดนิยม
ผู้แต่ง : สุปารณี แพนศิริ
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 641.5ส415 ฉ แผนกอาหาร
เลขเรียกหนังสือ : 641.5ส415 ฉ
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN: 9789741094936
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***