รายละเอียดหนังสือ
พื้นฐานกับงานศิลปิน
ผู้แต่ง : อัครชา อัครบุตร
สำนักพิมพ์ : วีพริ้นท์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 741ศ57
เลขเรียกหนังสือ : 741ศ57
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 9789748354415
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***