รายละเอียดหนังสือ
ชำแหละ sigma
ผู้แต่ง : วรภัทร์ ภู่เจริญ
สำนักพิมพ์ : อรัยชน
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658.562จ17
เลขเรียกหนังสือ : 658.562จ17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN: 9749114590
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***