รายละเอียดหนังสือ
การควบคุม
ผู้แต่ง : จันทนา สาขากร
สำนักพิมพ์ : ห้างส่วนจำจัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 657.4587จ115
เลขเรียกหนังสือ : 657.4587จ115
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 300
เลข ISBN: 9789741080001
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***