รายละเอียดหนังสือ
การแสวงประโยนช์และโอกาส
ผู้แต่ง : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา
สำนักพิมพ์ : สนมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง จำกัด
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ :
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9786167722375
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***