รายละเอียดหนังสือ
กลไกของตลาดการเงิน
ผู้แต่ง : อัญญา ขันธวิทย์
สำนักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 332.4 อ113 การตลาด
เลขเรียกหนังสือ : 332.4 อ113
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 550
เลข ISBN: 9742726051
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***