รายละเอียดหนังสือ
รวมสุดยอดแนวคิด
ผู้แต่ง : ชัจจัชนันต์ ธรรมจินดา
สำนักพิมพ์ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน จำกัด (มหาชน)
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658ช112
เลขเรียกหนังสือ : 658ช112
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2551
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 295
เลข ISBN: 9789742126575
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***