รายละเอียดหนังสือ
มนต์คลายโกรธ
ผู้แต่ง : ทูตใจ
สำนักพิมพ์ : หา้งหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 294.344
เลขเรียกหนังสือ : 294.344
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2547ด
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 974961724X
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***