รายละเอียดหนังสือ
ตามรอยสมเด็จพระนเรศวธมหาธาช
ผู้แต่ง : ชาตรีเฉลิม ยุคล
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นบุ๊ค
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 791.430 ช24
เลขเรียกหนังสือ : 791.430 ช24
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 380
เลข ISBN: 9748813045
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***