รายละเอียดหนังสือ
ไอรักคืออะไร
ผู้แต่ง : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสมเด็จเทพรัตนร์ราชสุดา
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ919.104ท56
เลขเรียกหนังสือ : อ919.104ท56
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2558
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 9786167308678
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1044394ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***