รายละเอียดหนังสือ
การเมืองการปกครอง
ผู้แต่ง : ซิลวี่ฮอลลิงก้า
สำนักพิมพ์ : หจก.สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 320.9593 ช37 ล4 ห้องรวมห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 320.9593 ช37 ล4
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 50
เลข ISBN: 9744321792
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***