รายละเอียดหนังสือ
มังกรฝ่ามรสุม
ผู้แต่ง : จูกัวแชฮุ่น
สำนักพิมพ์ : เอส.พี.พริ้นติ้งกรุ๊ป
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : นว.จ411
เลขเรียกหนังสือ : นว.จ411
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 380
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***