รายละเอียดหนังสือ
การใช้ห้องสมุด
ผู้แต่ง : ลมุล รัตตากร
สำนักพิมพ์ : สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 028.7ล
เลขเรียกหนังสือ : 028.7ล
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2522
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 45
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***