รายละเอียดหนังสือ
คู่มือประวัติเครื่องแต่งกาย
ผู้แต่ง : พวงผกา คุโรวาท
สำนักพิมพ์ : รวมสาส์น
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : อ646 เครื่องแต่งกาย
เลขเรียกหนังสือ : อ646
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 345
เลข ISBN: 9742462836
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***