รายละเอียดหนังสือ
พฤติกรรมองค์การ
ผู้แต่ง : สมยศ นาวีสาร
สำนักพิมพ์ : บรรณกิจ
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 350ส16
เลขเรียกหนังสือ : 350ส16
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 290
เลข ISBN: 974228027
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***