รายละเอียดหนังสือ
ออกแบบแล้สร้างเว็ปสวยด้วยตนเอง
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : ไอดีซี
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 004.678 ฐ34 เว็ปไซต์
เลขเรียกหนังสือ : 004.678 ฐ34
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2547
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 179
เลข ISBN: 9744661045
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***