รายละเอียดหนังสือ
คู่มือการใช้ microsoft
ผู้แต่ง : จีราวุธ วารินทร์
สำนักพิมพ์ : ส.เอเชียเพลส
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 005.369จ37
เลขเรียกหนังสือ : 005.369จ37
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2521
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 225
เลข ISBN: 9748462617
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***