รายละเอียดหนังสือ
E-COMMERCE
ผู้แต่ง : อาณิติ ลีมัคเดช
สำนักพิมพ์ : เอ.อาร์.
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 004.678 อ24 เว็ปไซต์
เลขเรียกหนังสือ : 004.678 อ24
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2537
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 390
เลข ISBN: 9748254739
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***