รายละเอียดหนังสือ
Illustrator
ผู้แต่ง : ธนิศา ไชยภูริพัฒน์
สำนักพิมพ์ : พิมพ์ดี
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 005.369 ธ19 จิตรกร
เลขเรียกหนังสือ : 005.369 ธ19
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 345
เลข ISBN: 9749044142
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***