รายละเอียดหนังสือ
ทำเนียบซากดึกดำบรรพ์ไทยนามยกย่องบุคคล
ผู้แต่ง : สมศักดิ์ โพธิสัตย์
สำนักพิมพ์ : กรมทรัพยากรธรณี
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 560.9593 ก17 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 560.9593 ก17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2549
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9742263728
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***