รายละเอียดหนังสือ
theprinceandthepauper
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : grolierbookclub
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : R 398.2 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : R 398.2
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 1993
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 252
เลข ISBN: 0717283208
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***