รายละเอียดหนังสือ
intergrity management
ผู้แต่ง : Debbie Thorne Leclair
สำนักพิมพ์ : thammasat university
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 658 LT รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 658 LT
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 450
เลข ISBN: 9745717088
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***