รายละเอียดหนังสือ
คิด พูด ทำ
ผู้แต่ง : คมทวน คันธนู
สำนักพิมพ์ : แสงดาว
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 158ค16
เลขเรียกหนังสือ : 158ค16
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2548
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN: 9749817273
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***