รายละเอียดหนังสือ
จากอดีตถึงปัจุบัน ความสัมพันธ์ ไทย-ตุรกี 50ปี
ผู้แต่ง : ไกรฟกษ์ นานา
สำนักพิมพ์ : ประพันธ์สาส์น
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 327.5930 ก89 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 327.5930 ก89
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ: 0 บาท
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9786165100106
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***