รายละเอียดหนังสือ
จากอดีตถึงปัจุบัน ความสัมพันธ์ ไทย-ตุรกี 50ปี
ผู้แต่ง : ไกรฤกษ์ นานา
สำนักพิมพ์ : ประพันธ์สาสน์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 327.5930 ก87 ฉ2 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 327.5930 ก87 ฉ2
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 0
เลข ISBN: 9786165100090
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***