รายละเอียดหนังสือ
Eq ดีใน 7 วัน
ผู้แต่ง : jill dann
สำนักพิมพ์ : BizKit
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 152.4 ด75 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 152.4 ด75
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 25498
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 160
เลข ISBN: 9749464508
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***