รายละเอียดหนังสือ
การโปรแกรมภาษา C++
ผู้แต่ง : สุธี พงศาสกุลชัย
สำนักพิมพ์ : การโปรแกรมภาษา C++
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 005.133 ส 44 แผนกคอมพิวเตอร์
เลขเรียกหนังสือ : 005.133 ส 44
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 235
เลข ISBN: 9786167396026+
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***