รายละเอียดหนังสือ
สังคมและวัฒนธรรมไทย
ผู้แต่ง : สุพัตรา สุภาพ
สำนักพิมพ์ : ไทยรัฒนาพานิช
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 361.2 ส46 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 361.2 ส46
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2543
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 120
เลข ISBN: 9740838642
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***