รายละเอียดหนังสือ
ผลงานทางวิชาการ
ผู้แต่ง : วรรณวิไล พันธ์ุสีดา
สำนักพิมพ์ : EK book
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 371.1 ว17 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 371.1 ว17
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2550
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 150
เลข ISBN: 974947600x
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***