รายละเอียดหนังสือ
คู่มือพิชิตข้อสอบภาค ก
ผู้แต่ง : สิงห์ทอง บัวชุม
สำนักพิมพ์ : เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 352.63076 ส32 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 352.63076 ส32
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2554
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 200
เลข ISBN: 9786162460227
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***