รายละเอียดหนังสือ
มาทำกระเป๋าและของใช่แบบง่ายๆ
ผู้แต่ง : นิชยา ศิริธร
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 746.46น32
เลขเรียกหนังสือ : 746.46น32
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2009
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 249
เลข ISBN: 9789747394
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***