รายละเอียดหนังสือ
แนวคิดทฤษฎีของแฟ้มงานครู
ผู้แต่ง : บูรชัย ศิริมหาสาคร
สำนักพิมพ์ : บุ๊ค พอยท์
หมวด : 000-999 หนังสือรวมห้องสมุด
หมู่ : 371.33 บ417 รวมหนังสือห้องสมุด
เลขเรียกหนังสือ : 371.33 บ417
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2545
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 90
เลข ISBN: 9748390723
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 14 มีนาคม 2567
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1010076ว่างงานวิทยบริการและห้องสมุด จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***